Hey Sai Ram Hey Sai Shyam – Sai Bhajan Lyrics
Hey Sai Ram Hey Sai Shyam – Sai Bhajan

Song : Hey Sai Ram Hey Sai Shyam

Singer : Devangi Das

Music : Amjad Nadeem

Lyrics : Various

Category : Hindi Song Lyrics 2020

Publish on : January 28th, 2019

Hey Sai Ram Hey Sai Shyam Song Lyrics

Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare krishna Radhe Radhe Shyam
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare krishna Radhe Radhe Shyam
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare krishna Radhe Radhe Shyam
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare krishna Radhe Radhe Shyam
Charo dhamo me ek hi naam
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare krishna Radhe Radhe Shyam
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram,
Hare Hare krishna Radhe Radhe Shyam
Teri bhakti pe hai abhimaan
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram.
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare krishna Radhe Radhe Shyam
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare krishna Radhe Radhe Shyam
Teri bhakti pe hai abhimaan
HeySai Ram, Hey Sai Ram.
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare krishna Radhe Radhe Shyam
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare krishna Radhe Radhe Shyam
Teeno lok me hai teri Shaan
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram.
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare krishna Radhe Radhe Shyam
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare krishna Radhe Radhe Shyam
Teeno lok-me hai teri Shaan
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram.
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare krishna Radhe Radhe Shyam
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare krishna Radhe Radhe Shyam
Tere charno me sab hai samaan
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram.
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare krishna Radhe Radhe Shyam
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare krishna Radhe Radhe Shyam
Tere charno me sab hai samaan
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram.
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare krishna Radhe Radhe Shyam
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare krishna Radhe Radhe Shyam
Sab-ke banaye tu bigde kaam
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram.
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare krishna Radhe Radhe Shyam
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare krishna Radhe Radhe Shyam
Sabke banaye tu bigde kaam
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram.
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare krishna Radhe Radhe Shyam
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare krishna Radhe Radhe Shyam
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare krishna Radhe Radhe Shyam
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare krishna Radhe Radhe Shyam