Khalsa Akal Purkh Ki Fouj – Bhai Gurpreet Singh Ji Bathinde Wale Lyrics


Khalsa Akal Purkh Ki Fouj – Bhai Gurpreet Singh Ji Bathinde Wale

Song : Khalsa Akal Purkh ki Fouj

Singer : Bhai Gurpreet Singh Ji Bathinde Wale

Music : Kawaljit Bablu

Lyrics : Bhai Gurpreet Singh Ji Bathinde Wale

Category : New Punjabi Song Lyrics 2022

Khalsa Akal Purkh ki Fouj Song Lyrics by Bhai Gurpreet Singh Ji Bathinde Wale

khalsa akal purkh ki fouj

khalsa akal purkh ki fouj

khalsa akal purkh ki fouj

khalsa akal purkh ki fouj

khalsa akal purkh ki fouj

khalsa akal purkh ki fouj

pargatyo khalsa parmatam ki mauj

khalsa akal purkh ki fouj

khalsa akal purkh ki fouj

khalsa akal purkh ki fouj

khalsa akal purkh ki fouj

pargatyo khalsa parmatam ki mauj

khalsa akal purkh ki fouj

khalsa akal purkh ki fouj

khalsa akal purkh ki fouj

waheguru

waheguru waheguru

jab lag khalsa lage nyaara

tab lag tej kiyo mai saara

tab lag tej kiyo mai saara

jab eh gaye vipran ki reet

mai na karu inki parteet

mai na karu inki parteet

mai na karu inki parteet

khalsa akal purkh ki fouj

khalsa akal purkh ki fouj

khalsa akal purkh ki fouj

khalsa akal purkh ki fouj

he rav he sis 

he karuna nidh

meri abai binti sun li jai

he rav he sis 

he karuna nidh

meri abai binti sun li jai

he rav he sis 

he karuna nidh

meri abai binti sun li jai

he rav he sis 

he karuna nidh

meri abai binti sun li jai

he rav he sis 

he karuna nidh

meri abai binti sun li jai

aaur na maangat

ho tum de kach 

chahat ho tum mai sun ki jai

aaur na maangat

ho tum de kach 

chahat ho tum mai sun ki jai

shastran siyo att heeran bhi rat

jhooj maro toh saaj patee jai

jhooj maro toh saaj patee jai

shastran siyo att heeran bhi rat

jhooj maro toh saaj patee jai

jhooj maro toh saaj patee jai

sant sahaye sada jag maaye

kirpa kar sham eh hai var de jai

sant sahaye sada jag maaye

kirpa kar sham eh hai var de jai

bole so nihyaal

saasriya kaal

bole so nihyaal

saasriya kaal

khalsa akal purkh ki fouj

khalsa akal purkh ki fouj

khalsa akal purkh ki fouj

khalsa akal purkh ki fouj

waheguru

waheguru waheguru

gagan damaama bajjyo

paryo nisaane ghao

khet jo maandyo soorma

ab jhoojan ko dao

jo to prem khilan ka jao

sir dhar tali gali meri aao

itmaarg pair dhari je

sir di jai kaan na ki jai

sir di jai kaan na ki jai

khalsa akal purkh ki fouj

khalsa akal purkh ki fouj

khalsa akal purkh ki fouj

khalsa akal purkh ki fouj

pargatyo khalsa parmatam ki mauj

khalsa akal purkh ki fouj

khalsa akal purkh ki fouj

khalsa akal purkh ki fouj

khalsa akal purkh ki fouj

pargatyo khalsa parmatam ki mauj

khalsa akal purkh ki fouj

pargatyo khalsa parmatam ki mauj

khalsa akal purkh ki fouj

khalsa akal purkh ki fouj

khalsa akal purkh ki fouj

bole sohnyal satsri akaal

bole sohnyal satsri akaal

bole sohnyal satsri akaal

bole sohnyal satsri akaal